Báo giá đồ gỗ

VANU DECOR gửi đến quý khách hàng bảng báo giá gỗ An Cường được sử dụng phổ biến trong thi công nội thất hiện tại.

STT Hạng mục Quy cách Đơn vị tính Chất liệu Chi tiết chất liệu Đơn giá Ghi chú
1 Tủ bếp dưới Chiều cao tủ bếp dưới từ 80-85cm. Chiều sâu từ 55-60cm cả cánh. Hậu alumi màu trắng dày 3mm Mét dài
(md)
MDF chống ẩm
An Cường
MDF chống ẩm An Cường phủ melamine 2,000,000 Thùng Picomat + 800k
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phẳng sơn trắng 2,200,000 Thùng Picomat + 800k. Cánh sơn Inchem + 500k
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh huỳnh tân cổ sơn trắng 2,800,000 Thùng Picomat + 800k. Cánh sơn Inchem + 700k
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phủ Laminate 2 mặt 2,500,000 Thùng Picomat + 800k
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh Acrylic đúc không line 1 mặt 3,100,000 Thùng Picomat + 800k
MFC chống ẩm
An Cường
MFC chống ẩm An Cường phủ melamine 1,800,000 Thùng Picomat + 800k
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phẳng sơn trắng 2,100,000 Thùng Picomat + 800k. Cánh sơn Inchem + 500k
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh huỳnh tân cổ sơn trắng 2,600,000 Thùng Picomat + 800k. Cánh sơn Inchem + 700k
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phủ Laminate 2 mặt 2,400,000 Thùng Picomat + 800k
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh Acrylic đúc không line 1 mặt 3,000,000 Thùng Picomat + 800k
2 Tủ bếp trên Chiều cao tủ bếp trên từ 70-80cm. Chiều sâu 35cm. Hậu alumi màu trắng dày 3mm Mét dài
(md)
MDF chống ẩm
An Cường
MDF chống ẩm An Cường phủ melamine 2,000,000 Tủ bếp kịch trần x 1.5
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phẳng sơn trắng 2,200,000 Tủ bếp kịch trần x 1.5. Cánh sơn Inchem + 500k
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh huỳnh tân cổ sơn trắng 2,800,000 Tủ bếp kịch trần x 1.5. Cánh sơn Inchem + 700k
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phủ Laminate 2 mặt 2,500,000 Tủ bếp kịch trần x 1.5
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh Acrylic đúc không line 1 mặt 3,100,000 Tủ bếp kịch trần x 1.5
MFC chống ẩm
An Cường
MFC chống ẩm An Cường phủ melamine 1,800,000 Tủ bếp kịch trần x 1.5
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phẳng sơn trắng 2,100,000 Tủ bếp kịch trần x 1.5. Cánh sơn Inchem + 500k
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh huỳnh tân cổ sơn trắng 2,600,000 Tủ bếp kịch trần x 1.5. Cánh sơn Inchem + 700k
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phủ Laminate 2 mặt 2,400,000 Tủ bếp kịch trần x 1.5
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh Acrylic đúc không line 1 mặt 3,000,000 Tủ bếp kịch trần x 1.5
3 Tủ áo Tủ sâu từ 55cm-60cm. Hậu alumi màu trắng dày 3mm Mét vuông
(m2)
MDF chống ẩm
An Cường
MDF chống ẩm An Cường phủ melamine 2,600,000  
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phẳng sơn trắng 2,800,000 Cánh sơn Inchem + 500k
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh huỳnh tân cổ sơn trắng 3,200,000 Cánh sơn Inchem + 700k
MDF chống ẩm An Cường, thùng và cánh sơn trắng 3,000,000  
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phủ Laminate 2 mặt 3,000,000  
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh Acrylic đúc không line 1 mặt 3,800,000  
MFC chống ẩm
An Cường
MFC chống ẩm An Cường phủ melamine 2,500,000  
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phẳng sơn trắng 2,700,000 Cánh sơn Inchem + 500k
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh huỳnh tân cổ sơn trắng 3,100,000 Cánh sơn Inchem + 700k
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phủ Laminate 2 mặt 2,800,000  
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh Acrylic đúc không line 1 mặt 3,700,000  
4 Tủ giày, tủ rượu, tủ trang trí, tủ tài liệu Chiều sâu từ 30-40cm. Hậu alumi màu trắng dày 3mm Mét vuông
(m2)
MDF chống ẩm
An Cường
MDF chống ẩm An Cường phủ melamine 2,200,000  
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phẳng sơn trắng 2,300,000 Cánh sơn Inchem + 500k
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh huỳnh tân cổ sơn trắng 2,600,000 Cánh sơn Inchem + 700k
MDF chống ẩm An Cường, thùng và cánh sơn trắng 2,500,000  
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phủ Laminate 2 mặt 2,600,000  
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh Acrylic đúc không line 1 mặt 3,100,000  
MFC chống ẩm
An Cường
MFC chống ẩm An Cường phủ melamine 2,000,000  
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phẳng sơn trắng 2,100,000 Cánh sơn Inchem + 500k
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh huỳnh tân cổ sơn trắng 2,500,000 Cánh sơn Inchem + 700k
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phủ Laminate 2 mặt 2,500,000  
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh Acrylic đúc không line 1 mặt 3,000,000  
5 Kệ tivi, kệ trang trí Chiều cao từ 30-60cm. Chiều sâu 30-45cm. Hậu alumi màu trắng dày 3mm Mét dài
(md)
MDF chống ẩm
An Cường
MDF chống ẩm An Cường phủ melamine 2,000,000  
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phẳng sơn trắng 2,100,000 Cánh sơn Inchem + 300k
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh huỳnh tân cổ sơn trắng 2,400,000 Cánh sơn Inchem + 500k
MDF chống ẩm An Cường, thùng và cánh sơn trắng 2,200,000  
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phủ Laminate 2 mặt 2,200,000  
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh Acrylic đúc không line 1 mặt 2,500,000  
MFC chống ẩm
An Cường
MFC chống ẩm An Cường phủ melamine 1,900,000  
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phẳng sơn trắng 2,000,000 Cánh sơn Inchem + 300k
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh huỳnh tân cổ sơn trắng 2,200,000 Cánh sơn Inchem + 500k
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phủ Laminate 2 mặt 2,100,000  
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh Acrylic đúc không line 1 mặt 2,400,000  
6 Bàn làm việc, bàn phấn Chiều sâu từ 50-60cm. Chiều cao từ 70-80cm. Hậu alumi màu trắng dày 3mm Mét dài
(md)
MDF chống ẩm
An Cường
MDF chống ẩm An Cường phủ melamine 2,100,000  
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phẳng sơn trắng 2,200,000 Cánh sơn Inchem + 300k
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh huỳnh tân cổ sơn trắng 2,400,000 Cánh sơn Inchem + 500k
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phủ Laminate 2 mặt 2,200,000  
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh Acrylic đúc không line 1 mặt 2,600,000  
MFC chống ẩm
An Cường
MFC chống ẩm An Cường phủ melamine 2,000,000  
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phẳng sơn trắng 2,100,000 Cánh sơn Inchem + 300k
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh huỳnh tân cổ sơn trắng 2,300,000 Cánh sơn Inchem + 500k
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phủ Laminate 2 mặt 2,100,000  
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh Acrylic đúc không line 1 mặt 2,500,000  
7 Giường ngủ Rộng 1.6m x 2m. Chiều cao mặt giường 35cm, chiều cao đầu giường 90cm. Thang sắt hộp. Chiếc MDF chống ẩm
An Cường
MDF chống ẩm An Cường phủ melamine 7,500,000 Ngăn kéo + 200k/chiếc
MDF chống ẩm An Cường sơn trắng 7,000,000 Ngăn kéo + 200k/chiếc
MFC chống ẩm
An Cường
MFC chống ẩm An Cường phủ melamine 6,500,000 Ngăn kéo + 200k/chiếc
8 Táp đầu giường Chiều rộng từ 40-60cm. Chiều cao từ 30-60cm. Hậu alumi màu trắng dày 3mm Chiếc MDF chống ẩm
An Cường
MDF chống ẩm An Cường phủ melamine 1,100,000  
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phẳng sơn trắng 1,100,000 Cánh sơn Inchem + 300k
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh huỳnh tân cổ sơn trắng 1,200,000 Cánh sơn Inchem + 500k
MDF chống ẩm An Cường, thùng và cánh sơn trắng 1,200,000  
MDF chống ẩm An Cường phủ veneer sơn PU 1,200,000  
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phủ Laminate 2 mặt 1,200,000  
Thùng MDF chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh Acrylic đúc không line 1 mặt 1,600,000  
MFC chống ẩm
An Cường
MFC chống ẩm An Cường phủ melamine 1,000,000  
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phẳng sơn trắng 1,100,000 Cánh sơn Inchem + 300k
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh huỳnh tân cổ sơn trắng 1,200,000 Cánh sơn Inchem + 500k
MFC chống ẩm An Cường phủ veneer sơn PU 1,100,000  
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh phủ Laminate 2 mặt 1,200,000  
Thùng MFC chống ẩm An Cường phủ melanine, cánh Acrylic đúc không line 1 mặt 1,500,000  
9 Giá, kệ sách không cánh Chiều sâu từ 20-30cm. Hậu alumi màu trắng dày 3mm Mét vuông
(m2)
MDF chống ẩm
An Cường
MDF chống ẩm An Cường phủ melamine 2,000,000  
MFC chống ẩm
An Cường
MFC chống ẩm An Cường phủ melamine 1,800,000  
MFC chống ẩm An Cường phủ Laminate 2 mặt 2,200,000  
10 Đợt trang trí Chiều sâu từ 20-30cm. Chiều dày 36mm Mét dài
(md)
MDF chống ẩm
An Cường
MDF chống ẩm An Cường phủ melamine 750,000  
MDF chống ẩm An Cường phủ Laminate 2 mặt 1,000,000  
MFC chống ẩm
An Cường
MFC chống ẩm An Cường phủ melamine 600,000  
MFC chống ẩm An Cường phủ Laminate 2 mặt 900,000  
11 Vách ốp phẳng một mặt Chiều dày từ 12-18mm. Mét vuông
(m2)
MDF chống ẩm
An Cường
MDF chống ẩm An Cường phủ melamine 1,100,000  
MDF chống ẩm An Cường phủ Laminate 1 mặt 1,700,000  
MFC chống ẩm
An Cường
MFC chống ẩm An Cường phủ melamine 1,000,000  
12 Vách CNC Chiều dày từ 12-18mm. Mét vuông
(m2)
MDF chống ẩm
An Cường
MDF chống ẩm An Cường phủ melamine 1,800,000  
MFC chống ẩm
An Cường
MFC chống ẩm An Cường phủ melamine 1,700,000  
Ghi chú:            
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT      
- Đơn giá bao gồm nhân công lắp đặt, vận chuyển, hoàn thiện trên địa bàn Hà Nội. Bảo hành 2 năm, bảo trì vĩnh viễn    
- Đơn giá bao gồm phụ kiện thường, nếu khách hàng dùng phụ kiện hãng (Hafele, Cariny…) sẽ tính riêng phần phụ kiện    
- Báo giá trên là báo giá với thiết kế phổ thông, khi có bản thiết kế chi tiết, giá có thể thay đổi theo độ tốn của vật tư    
popup

Số lượng:

Tổng tiền: